OM LSFK


e-post: info@linnefors-sfk.se

Om Linnefors Sportfiskeklubb

Klubben bildades på 70-talet av en skara flugfiskeentusiaster. Då tog klubben också över den dammanläggning vid Linnefors som gett klubbens dess namn.


Klubben var från början exklusiv med ett medlemsantal begränsat till 30 stycken medlemmar med andelsbevis i Linneforsanläggningen.


Dammanläggningen och Linnebäck som försörjde anläggningen med vatten påverkades tidigt av försurning. Klubben blev därför tvungen att, redan under 70-talet, kalka.Upprepade kontakter med kommunen resulterade i att kommunen sökte och fick statsbidrag för kalkning av Stora Kroksjön, källsjön till Linnebäck. I samråd med kommunen åtog sig klubben att administrera kalkningen av Stora Kroksjön och i samband med detta fick klubben en chans att arrendera denna sjö. Kalkningen av Stora Kroksjön gjordes manuellt. Och för att klara av detta beslutades om en utvidgning av klubben och öppet medlemskap. Det ökade medlemsunderlaget resulterade i en utvidgad verksamhet och större ekonomiska resurser. Vilket medförde att klubben så småningom kunde försäkra sig om arrende på ytterligare en sjö.

Under åren har två bäckar i anslutning till Stora Kroksjön iordningställts för att öringen skall kunna leka. Resultatet har dock inte blivit vad vi hoppats på. En skara entusiaster har därför under många år avelsfiskat för att kläcka yngel och öka på den låga, naturliga reproduktion som förekommer i sjöarna. Under 2016 är det planerat att arbetet med lekbottnar för öringen skall återupptas i St. Kroksjöns utlopp Linnebäck. Och för er som höjer ett ögonbryn, jodå det stämmer, det är nedströmslekande fisk.


Under åren från 1984 till dags dato har massor av medlemmar lagt ner en ansenlig mängd arbete och pengar för att skapa klubbens fiskevatten. Det har krävts betydligt mer arbete än vi inledningsvis kunde ana för att vi som medlemmar skulle få tillgång till bra fiskevatten.


Idag består klubben av ett 70-tal medlemmar i åldrarna 20-80 år som är mer eller mindre inbitna flugfiskare. Klubben disponerar idag två sjöar på vardera sidan av Alingsås och två dammar.


Vid dammanläggningen finns vår klubbstuga och naturliga träffpunkt. Här samlas vi för olika aktiviteter året om. Klubbaktiviteterna omfattar gemensamma fiskeresor, intressanta träffar med föredragshållare samt viss studieverksamhet. Studiecirklar såsom flugbindning, håvtillverkning, flugaskar, fiskevård och spötillverkning är några exempel.

I månadsskiftet april/maj varje år har vi en officiell premiär i Stora Dammen.