Fiskeregler

VÅRA

FISKEREGLER

OBS! Medlemskap i Linnefors SFK krävs för fiske i samtliga av föreningens vatten!!!

Tjuvfiske polisanmäls.


Fiskeregler Linnefors SFK


Fiske är tillåtet i samtliga av klubbens vatten Lilla dammen undantaget, där råder fiskeförbud. Upptagandet och frisläppande av av större mängder fisk är inte förenligt med Sportfiskarnas etiska regler. Catch and Release är ett sätt att bevara god tillgång på stor fisk. Tillämpas detta så visa respekt för Din motståndare, det beror på Dig om fisken överlever. Läs mer om Catch and release här.

 

Medlem får ta med en gästfiskare. Detta gäller vid samtliga vatten och ska ske med förnuft. Tanken med gästfiskare är inte att man ska ta med samma person flera gånger utan att gästfiskaren är en presumtiv medlem. Man kan också få ta med långväga gäst vid enstaka tillfälle. Gäst fiskar alltid på medlems kvot. Tidigare medlemmar som har uteslutits ur föreningen äger inte rätt att fiska som gäst vid något av klubbens vatten.

 

För mindre barn och fiskeovana personer är fiske med fluga på tafs efter kastdobb tillåtet i Stora Dammen. Dock endast under förutsättning att övriga fiskande inte störs.

 

Isfiske är tillåtet i Långevatten och St. Kroksjön. Anpassa utrustningen på lämpligt sätt. Vid isfiske skall notering därom ovillkorligen snarast göras i liggare i stugan, detta för att vi skall inte förlora kontrollen över om det sker tjuvfiske.


Stora Dammen

Tillåten fiskemetod: Traditionellt flugfiske (fiske med flugspö, fluglina, tafs och fluga.)

Uttag: Max två fiskar per fiskedag. Gäst fiskar på medlems kvot.

All upptagen fisk skall rapporteras i journalen i stugan.


St. Kroksjön

Tillåten fiskemetod: Traditionellt flugfiske, pimpelfiske från is.

Uttag: Max två fiskar per fiskedag. Gäst fiskar på medlems kvot.

Medföljande gäst får ej disponera egen båt, båtnycklar finns i klubbstugan.

Om ni är flera som fiskar ta med en nyckel för varje båt ni tänker använda, det är inte roligt att komma upp till sjön bara för att konstatera att ingen båt finns tillgänglig.

Använd gärna gapaskjulet för övernattning.

Kom ihåg att lämna stället i det skick som du själv vill finna det i.

Ta med eventuellt skräp, eget och andras om det skulle finnas något.

Fiske från flytring är inte tillåtet.


I Stora Kroksjön använder vi oss utav ett så kallat fönsteruttag. Detta innebär att ALL fisk under 30 cm eller över 40 cm ska släppas tillbaka. Detta för att främja god tillväxt på öringen.Långevatten

Tillåten fiskemetod: Traditionellt flugfiske, pimpelfiske från is

Uttag: Max två fiskar per fiskedag. Gäst fiskar på medlems kvot.

Nyckel till de vita båtarna är samma som till stugan och nyckel till den svarta båten finns i lådan.

Upptagen fisk skall rapporteras i journalen i lådan, men även om du inte tagit någon fisk ser vi gärna att du rapporterar att du varit där.


För Långevatten gäller dessutom följande:

Eldningsförbud sommartid. Parkering skall ske vid fickan före vägbommen. (Ej framför).

Fisket avlyst på grund av älgjakt oktober och november.

Kontakt kan dock tagas direkt med Patrik Alströmer (Östad, 0322-710 52), eller via någon i styrelsen, för eventuellt fisketillstånd under denna tid.


Utöver fiskeregler skall "Lagstiftning som rör sportfiske" följas och Sportfiskarnas etiska regler iakttas vid fiske, inte bara i våra egna sjöar. Ett juste uppträdande mot andra fiskare och naturhänsyn gäller naturligtvis också. Tänk på att Allemansrätten är inte bara en rättighet. (Inte störa inte förstöra, det är den grundläggande tanken i allemansrätten.)

 

Linnefors 2016

Styrelsen


e-post: info@linnefors-sfk.se